Topkarakter i
offentligt byggeri

KPC opnår topkarakterer jævnfør statens krav til nøgletal i forhold til almennyttigt byggeri.

Det offentlige nøgletalskrav blev indført i 2007. Kravene blev indført for at give den offentlige bygherre en bedre mulighed for at udvælge den mest effektive entreprenør til byggeopgaven. Og for at give entreprenøren bedre mulighed for at dokumentere sine præstationer.

 

Med en stabil økonomisk udvikling dokumenterer KPC via sine nøgletal, at selskabet hører til blandt de mest effektive entreprenører – beregnet på et gennemsigtig og sammenligneligt grundlag. Samtidig er KPC med den offentlige flotte ”karakterbog” på forhånd blåstemplet og forbedrer dermed sine muligheder på markedet.

KPC Herning A/S

Kontakt

Søren Kristiansen
Afdelingsdirektør
T: +45 2272 7308
skr@kpc.dk

Faktablade

Odense Musik- og Teaterhus - 42 ungdomsboliger

Administrationscenter i Skanderborg

72 Ungdomsboliger, Kousgaards Plads Herning

88 Ungdomsboliger til Boligforeningen Kristiansdal

Nyt Landsarkiv for Nørrejylland OPP

Boligselskabet Fruehøjgaard 98 Ungdomsboliger i Herning

Fællesbo 36 ungdomsboliger i Herning

Karakterbog

Hent karakterbog Herning

Hent karakterbog København

KPC København A/S

Kontakt

Jesper Henkel
Direktør
T: +45 2272 7633
jhe@kpc.dk

Faktablade

Stationsforpladsen ved Vildtbanegård

Alfa Laval

Trafik Control Center Øst