Områdeudvikling

Udvikling af hele byområder kræver erfaringer, overblik og evnen til at have visioner for fremtidig brug. Dernæst fornemmelse for forudsætningerne og samarbejde med offentlige instanser, der som oftest er involveret i udarbejdelse af rammebetingelser og byggeretsgivende lokalplaner.

At samtænke infrastruktur, ejerforhold (leje, eje, almen mv), brugere (boliger, erhverv, detail, offentlige formål, rekreative arealer mv) og indtænke områdets bevaringsværdige karakteristika i den fremtidige brug, kræver overblik. KPC har gennem en årrække bevist at kunne håndtere de mange forskellige aktørers ønsker/krav og samtidig by- og planudvikle optimalt.  

KPC har evnet at skabe og håndtere områdeudvikling fra proces til realisering. Hvor alle interessenter fra brugere, offentlige myndigheder, investorer, grundejere til borgerinddragelser bliver hørt og samtidig have fokus på økonomisk, social, og miljømæssig bæredygtighed.

Herning+


KPC har købt den gamle sygehusgrund central i Herning til udvikling af en nye bydel Herning+.
Læs mere

Bindesbøll Byen Risskov


Bindesbøll Byen i Risskov er en ny bydel med 110.000 m2 boliger fordelt på godt 1.200 nye boliger i primært 2-3 etager. Boligerne bliver indrettet i de historiske bygninger og som nybyggeri i området.
Læs mere

Havneparken, Vejle


Idet Tulips slagterivirksomhed blev flyttet væk fra de bynære og havnerelaterede arealer i Vejle, overtog KPC den ca. 35.000 m2 store grund og arbejdet med at udvikle en ny bydel lige øst for banegården i Vejle.
Læs mere

Thors Bakke Randers


Et nyt erhvervsbyggeri med Nordisk Films Biografer som ankerlejer blev pionerprojekt for bebyggelserne på grunden. I dag huser erhvervsbyggeriet, udover biografen, også restaurant, fitnesscenter og et revisionskontor.
Læs mere

Engholm Søpark


Med KPC i spidsen blev området sammentænkt og udviklet, så de omkringliggende kvaliteter med bl.a. den veludbyggede infrastruktur og områdets herlighedsværdier kunne gavne områdets kommende beboere og brugere mest muligt.
Læs mere

keyboard_arrow_up