Teglholmen - Byggefelt B

Bygherre

boligforeningen 3B - KFI erhvervsdrivende fond

Arkitekt

Årstiderne Arkitekter

Ingeniør

AI A/S - Arne Elkjær A/S

Omfang

Bruttoareal 14.500 m2 
P-kælder 4.300 m2

Opstart

2017

Aflevering

2019

Almene og private boliger

Karréen opføres i 6 etager i det nordvestlige hjørne og nedtrapper derfra til 4 etager i det sydøstlige hjørne, hvilket giver bedst mulige solforhold i gårdrummet og et varieret facadeudtryk.

Almene familie- og studieboliger

Halvdelen af boligerne er almene familie- og studieboliger, der placeres sammen med en butik mod Støberigade. Resten af boligerne er private, og ligger imod kanalen.

Private tagterrasser

Der etableres to porte til karréens gård, som er hævet ca. 1 m over det omgivende terræn. På dele af bebyggelsens tagflader langs kanalen etableres private tagterrasser med adgang fra trappehuse. Bilparkering etableres i kælder, cykelparkeringen placeres i terræn og i kælder.

Mindre byhuse

Facaden opdeles i mindre byhuse ved tilbagetrækning af altaner og skift i facadetegl. Karréens store skala nedbrydes til individuelle byhuse, og de mange lodrette skift i facaden skaber oplevelse i byrummet. Med udgangspunkt i 2 teglsten – "den røde" og "den lyse" – skabes en række individuelle facader. Tegl og fuger er afstemt, og giver karréen et harmonisk helhedsindtryk.

keyboard_arrow_up