Back

JULEN 2012

14. december 2012

Glædelig jul og godt nytår til alle KPC samarbejdspartnere.

Så er det igen tid at gøre status og se tilbage på et forgangent år og frem til et nyt.

Året 2012 har igen været præget af uro på de finansielle markeder og uro omkring Danmarks og Europas økonomi. Dette har resulteret i et beskedent omfang af privat byggeri, hvorimod det offentlige har iværksat et temmelig stort byggeprogram. Pensionskasserne har ligeledes i høj grad været aktive med investeringer i primært boligbyggeri.

Denne udvikling havde KPC forudset og taget højde for i sin strategiske planlægning og målrettet sin salgsindsats i overensstemmelse hermed.

Det er derfor glædeligt ved årets udgang at kunne se tilbage med tilfredshed og forventning om et godt årsresultat.

Der er i årets løb afleveret og igangsat nye spændende projekter i stort omfang. Her skal nævnes Århus højeste hus på 25 etager, som pt opføres på Værkmestergade, et boligbyggeri med 320 boliger på Amager i op til 21 etagers højde, et hovedkvarter for Siemens i Ballerup og mange andre byggerier.
Der vil i 2013 blive igangsat tilsvarende markante byggerier på forskellige steder i landet, og ordrebeholdningen sikrer gode forventninger til de kommende år.

Organisationen er i årets løb blevet styrket på centrale områder, og vi søger konstant efter medarbejdere på højt fagligt niveau, som kan styrke vore kernekompetencer og medvirke til fortsat udvikling af firmaet.

Vi vil ved årets udgang sende en tak for godt samarbejde til vore mange samarbejdspartnere, både bygherrer, offentlige myndigheder, håndværkere, arkitekter og ingeniører. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i årene fremover.

Glædelig jul og godt nytår

KPC
WWW.KPC.DK

Back

keyboard_arrow_up