Back

KPC KØBENHAVN A/S skal opføre bolig og erhverv for PenSam

20. november 2014

I samarbejde med Henning Larsen Architects og Midtconsult, skal KPC opføre 10.000 m² boliger samt 700 m² erhverv for PenSam i Århusgadekvarteret i København

Spændende lejligheder ved den attraktiv havnepromenade
ÅRHUSGADEKVARTERET FELT 1.12

Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter, med sine små gader, stræder og kontraster.

Byggefeltets attraktive placering tilbyder mange forskellige rumlige oplevelser, og karréens ydre form afspejler disse forskellige nære omgivelser.

Byggeriet omfatter en 5-etagers karrébebyggelse, med 91 lejligheder, med enkelte lejligheder i 2 plan samt 700 m2 til erhverv.

Karréens form og facader fordeles i to hovedområder, med det store vandrum ved Promenaden og mod Silopladsen. Særligt mod Silopladsen giver stueetagens dybtliggende store glaspartier og tydelige søjler mindelser til en lang ’kolonnade’ foran en samlet række af udadvendte erhvervslejemål. Mod Stræde, er karakteren mere sammensat, flere spring i facadeplanerne og flere lokale motiver. Der er også hér, mod de mere intime byrum, at karréen har flest spring i tagniveauer og laveste højde, hvilket samtidigt tilgodeser dagslyset fra vest i karréens indre gårdrum. Murværket er i genbrugte ældre kulbrændte sten.

Karréens indre frodige oase, med læ og sol, vil være indbydende til stille ophold og aktiv leg for børn i mange aldersgrupper. Det spændende og indbydende ’knudrede’, som kendes fra karrebyens gamle baggårde med baghuse og mindre skure, genskabes her på en ny måde. Mod gårdfacadens klare og enkle planer står et stort sammenhængende trappe- og terrasseanlæg facetteret og sammensat, som dét der skaber det ’knudrede’ med nicher, gennemgange, opholdstrapper, terrasseniveauer mm.

KONTAKT
Jesper Henkel

Direktør
Tel: +45 2272 7633
jhe@kpc.dk

Back

keyboard_arrow_up