Back

KPC København A/S skal opføre boliger samt erhverv for Danica Ejendomme

23. februar 2016

I samarbejde med Gröning Arkitekter og Midtconsult, skal KPC opføre ialt 21.412 m² i den storslået kanalby i Københavns Sydhavn

Ved stigbordene

Bygning S og Karré N er en del af den storslået kanalby, som er under etablering i Københavns Sydhavn. Bygning S og Karré N er en del af Bebyggelsen "Ved Stigbordene" og omfatter i sin helhed 4 karréer samt 2 længebebyggelser. ’Ved Stigbordene’ ligger inden for området Sluseholmen Syd. Kanalbyen ved Sluseholmen (nord & syd) er kendetegnet ved boligkarréer, der ligger på øer og hvor karréerne indeholder en lang række bygninger, med stor variation i facaderne.

Facaderne på Bygning S og Karré N er opdelt i mindre "Huse". Hovedkonstruktionen er dog ens for karreen med bærende tværskillevægge. For at sikre variationen i facaden, er der arbejdet med forskellige facadeinddelinger, materialer og farvesætning. De enkelte huse er tilstræbt udformet med samme identitet på gade og gårdfacader. Fællesareal er udlagt med legeplads og en stor trappe med opholdsmuligheder, der går ned til vandet. Stiforløb binder bygningen sammen med området, hvor broer og små stibroer er en del af det offentlige stiforløb, der giver gode gåture i kanalbyen.

På Karré N er der adgang til Karreernes forskellige boliger gennem det indre gårdrum, hvortil man kommer fra de omkringliggende gader gennem porte, hvilket sker gennem 4 portåbninger, placeret i karréens hjørner. De nordlige og sydlige porte er placeret nær broer, som giver forbindelse over byplanens kanaler, hvilket åbner karréen for det offentlige stiforløb. Karré N udmærker sig ved at have en stor trappe mod syd, der går ned i kanalen. Her er byrummet bredere og den sydlige fløj består af en stor bygning "Paladset", der har butik, café og restaurantlokaler i stueetagen. Dette centrale byrum omkring vandtrappen er etableret som et væsentligt byrum med store kvaliteter for den fremtidige bydel.

Kontakt

Jesper Henkel

Direktør
Tel: +45 2272 7633
jhe@kpc.dk

Back

keyboard_arrow_up