Back

KPC opfører kontrolcenter for Banedanmark

29. oktober 2013

I samarbejde med Tranberg Arkitekter A/S og Rambøll, skal KPC opfører 10.500 m² nyt kontrolcenter for Banedanmark på Kalvebod Brygge i København

Trafik Control Center, der skal styre trafikken for S- og fjernbanen i Østdanmark

Trafik Control Center Øst
KPC skal stå for opførelsen af Banedanmarks nye Trafik Control Center til styring af banenetværket øst for Lillebælt. Bygningen på 10.500 m², skal opføres på Kalvebod Brygge.

8.500 m², fordelt på 7 etager, udgør Traffic Control Center - Øst. Centret skal indeholde de meget komplekse og følsomme centralenheder for nyt signalanlæg, der styrer togtrafikken i Danmark øst for Lillebælt. Dette gør at sikkerheden i og omkring Control Centret skal være meget høj.

De resterende 2.000 m² skal anvendes til Vejdirektoratets Trafik Informationscenter med tilhørende funktioner.

Arkitekturen er direkte afledt af bygningens vigtigste funktioner, som er kontrolfaciliteter til styring og overvågning af jernbanenettet. Det største kontrolrum er 750 m², og med det søjlefri rum sikres frit udsyn for alle medarbejdere. Der er yderligere 3 kontrolrum i bygningen på hver ca. 600 m².

Alle kontrolrum er karakteriseret ved deres indretning med bordopstillinger i cirkulære former. Dette samt ønsket om en markant bygning har affødt den cylindriske form. Cirklen er samtidig det mest effektive areal til at rumme de 4 kontrolrum.

KONTAKT
Jesper Henkel

Direktør
Tel: +45 2272 7633
jhe@kpc.dk

Back

keyboard_arrow_up