Back

Mangfoldigt byggeri bygger bro

18. april 2013

Bynære boliger, kontorlokaler, transparent arkitektur tilpasset omgivelserne og udearealer, der binder hele området sammen. Helhed er udgangspunktet for KPCs nye projekt på brandstationsgrunden i Herning, som byrådet netop har godkendt

Processen har været lang, men med grønt lys fra byrådet i Herning Kommune glæder byggekoncernen KPC sig nu til at indlede sit visionære boligprojekt i centrum af Herning. Her bliver den hidtidige brandstationsgrund fremover ejerlejligheder og almene ungdomsboliger med hver sin indgang samt administration for boligorganisationen FællesBo.
 
- Den centrale placering i byen har været vores fokus og udgangspunkt. Vi har skabt et moderne byggeri, der er formet og tilpasset placeringen lige i byens hjerte og moderne menneskers livsstil, siger Kurt Poulsen, KPC.

Transformationen af visioner til det konkrete projekt er lagt i hænderne på Årstiderne Arkitekter, der netop har moderne boligprojekter som en af sine kernekompetencer. Udover FællesBos administration rummer projektet 36 almene ungdomsboliger og 26 ejerlejligheder på mellem 100-175 m².

- Det bliver Hernings nyeste, bedste og mest velbeliggende ejerlejligheder. De kommer til at ligge i prisklassen fra 2-4 mio. kr. og rummer muligheden for aflåst p-kælder med elevatoradgang. Samtidig arbejder vi også på en eksklusiv driftsaftale med FællesBo om renholdelse og drift af hele projektet, siger Kurt Poulsen.

Det nye byggeri bliver opført i fem etager, og hjørnegrunden gør det muligt at adskille ungdomsboligerne fra ejerlejlighederne i projektet. De almene ungdomsboliger bygges ned ad Skolegade og bliver på fire etager. I modsat retning med facade ud mod Nygade bygges ejerlejlighederne, der arkitektonisk stiger fra tre etager og op til fem etager i bygningens hjørne.

- På den måde skaber vi sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse. Projektet bliver opført i tegl og glas og spiller derfor materialemæssigt sammen med hele området, siger arkitekt MAA Lisbet Wolters, Årstiderne Arkitekter Herning.

Fremtidens boligbyggeri
Netop samspillet med byen og livet i byen er ifølge administrerende direktør i FællesBo Kaj Mortensen et vigtigt parameter for fremtidens boligbyggeri:
- Moderne mennesker søger mangfoldigheden og nærheden til byen. Vi ser en kvalitet i at skabe boliger til både studerende, unge par, familier og ældre i samme bygningskompleks og ikke mindst kombinationen af leje- og ejerboliger. Det bliver et byggeri, hvor vores medarbejdere får deres dagligdag, og hvor vores kunder kan bruge huset som et naturligt mødested.

Arkitekturen er baseret på smukt lysindfald i boligerne – og samtidig på helheden i området: 
- For at sikre optimalt dagslys har vi valgt ikke at udnytte hele byggefeltets bredde. Vi har i gavlene bevidst arbejdet med at mindske indsigtsgener til de omkringliggende naboejendomme. Vi har heller ikke udnyttet hele byggefeltets udstrækning mod øst, så de private haver på Nørre Alle forsat får optimalt sollys.

Med et åbent gårdmiljø, der udover parkering også rummer grønne områder, der er åbnet op mod Nis Petersens Lund, kobles de grønne områder sammen med Torvet.
- Dermed strækker vi de kommunale planer for området ud. Vi tilstræber desuden at bevare så mange af de eksisterende træer i trælundsområdet som muligt for at skabe god synergi mellem unge og ældre træer, siger Lisbet Wolters.

Liv til området og byen
På toppen af byggeriet har Årstiderne Arkitekter skabt inspirerende grønne tagterrasser til ejerlejlighederne. Derudover er alle lejligheder også er udstyret med altaner og glaspartier i varierende størrelser.
Desuden er den skråtskårne glasfacade, der bliver indgang til FællesBos BoligButik, med til at understrege bygningens moderne udtryk. 
- Det bliver et hus, der fremstår levende og vil skabe liv til området og dermed også byen, siger Kurt Poulsen, KPC.

Beliggenheden har gjort processen lang, men vi er både stolte over projektet og glade for aftalen med kommunen, og nu glæder os til at komme i gang, siger Kurt Poulsen, KPC.

For yderligere information kontakt:
Lisbet Wolters

Arkitekt MAA, Årstiderne Arkitekter Herning
tlf. 51 20 73 25

Kurt Poulsen

Koncerndirektør KPC
tlf. 22 72 73 60

Kaj Mortensen

Administrerende Direktør FællesBo
40 15 58 22

Projektfakta:
Samlet areal:                                         6.501 m²
FællesBo ungdomsboliger, 36 stk        1.789 m²
Boliger, 26 stk., 100-175 m²                 3.365 m²
Erhverv, FællesBo,                               1.347 m²
Kælderareal                                          1.212 m²

Back

keyboard_arrow_up