Back

Særdeles tilfredsstillende årsregnskab

7. marts 2013

KPC Holding A/S kan igen i år fremlægge et særdeles tilfredsstillende regnskab for det forgangne år.

Det er meget tilfredsstillende, at koncernen i alle finanskrisens år har evnet at præstere gode resultater, og selskabet er nu med en egenkapital på kr. 384 mio. gearet til nye tiltag, som vil kunne understøtte den primære forretningsmodel.

Årsresultatet før skat for regnskabsåret 2012 udgør således kr. 75 mio.

Omsætningen udgjorde kr. 930 mio.

For det igangværende år, 2013, forventes ligeledes et tilfredsstillende resultat.

Selskabet har i årets løb igangsat store og spændende byggerier, og vil også i 2013 igangsætte markante byggerier. Af igangværende byggerier kan nævnes et hovedkontor til Siemens i Ballerup på 12.000 m², ca. 318 boliger ved Amager Strandpark til Danica Pension og Lærernes Pension, et højhus i Aarhus ved siden af Bruuns Galleri til hotel og kontorformål på 26 etager og 34.000 m² samt et nyt hovedkontor til Mærsk Olie og Gas på havnen i Esbjerg på i alt 10.000 m².

Selskabet ser derfor fremtiden i møde med optimisme.

Herning, den 7. marts 2013
Kurt Poulsen

Back

keyboard_arrow_up