DGNB

Bæredygtighed er blevet et løst begreb. DGNB er et helhedsorienteret syn hvor bæredygtighed er sat på formel med et fælles sprog. En certificeret bygning er blevet vurderet inden for nedenstående 5 hovedområder, der også viser hvordan vægtningen er fordelt.

Derudover bliver områdets kvalitet også vurderet i DGNB, men selve certificeringen omhandler kun bygningsmassen.

DGNB-metoden låser ikke en bygning til at blive udviklet på en bestemt måde, men skaber derimod rammerne for at tage bæredygtige beslutninger.

I Danmark står byggesektoren for ca. 40 procent af det samlede energiforbrug samt 30 procent af de samlede affaldsmængder. Livscyklusvurderinger af materialer mv. står centralt i DGNB.

Under de 5 hovedområder bliver 38 kriterier med endnu flere underkriterier bedømt og får tildelt point. Alle point bliver summeret til en samlet score og belønnes fra bronze til platin.

De overordnede parametre en bygning evalueres ud fra er:

Kvalitet i processen - 10%

 • Brugerindflydelse
 • Sikring af bæredygtige aspekter ved udbud og tildeling af ordrer
 • Bæredygtige aspekter i udførelsen / byggepladsen

Miljø - 22,5%

 • Livscyklingsvurdering af byggematerialer
 • Vurdering af materialers indhold og deres påvirkning på omgivelserne
 • Energiforbrug i bygningen
 • Vandforbrug i bygningen
 • Sporbarhed og genanvendelse af materialer

Økonomi - 22,5%

 • Livscyklusvurdering af økonomi herunder byggeomkostninger, drift og vedligehold
 • Fleksibilitet og omstillingsevne for bygningsejeren / brugeren
 • Levetidsvurdering på materialer
 • Økonomisk betragtning af valgte løsninger.

Sociale forhold - 22,5%

 • Luftkvalitet og termisk komfort
 • Akustik
 • Visuel komfort
 • Brugerindflydelse
 • Bygningsstruktur og udearealer
 • Adgangsforhold
 • Arkitektur og kunst

Teknisk kvalitet - 22,5%

 • Klimaskærmen
 • Brandtekniske foranstaltninger
 • De tekniske systemeners tilpasningsevne
 • Rengøring og vedligehold
 • Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse

KPC og DGNB-certificeringer

KPC har erfaring med at gennemføre flere DGNB-certificerede projekter både inden for kontorhusbyggeri og bolig- og rækkehuse. KPC’s byggeledelse har derfor erfaring med at håndtere DGNB i projekteringen og udførelsen, og har selv en DGNB-auditor til rådighed i organisationen.

Bl.a. kan nævnes nedenstående projekter og certificeringsniveau:

keyboard_arrow_up