Privatlivspolitik

Hos KPC tager vi databeskyttelse alvorligt. Du kan læse mere om, hvordan vi sikrer dine persondata i denne politik. 


1. Dataansvarlig

KPC-Koncernen er dataansvarlig og omfatter flere juridiske enheder, herunder KPC Herning A/S, KPC København A/S og KPC Ejendomsadministration A/S.

1.a. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående behandling af personoplysninger, ajourføring mv., bedes du rette skriftlig henvendelse til:  

KPC Herning A/S
Dalgasgade 21,1
7400 Herning
CVR: 31 17 97 42
herning@kpc.dk


2. Behandling af persondata

Persondata er alle de oplysninger, som kan henføres til dig. KPC er dataansvarlig for de
oplysninger, vi indsamler om dig. Vi behandler altid dine data fortroligt og efter gældende lovgivning.

Er du kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner hos os, indsamler vi oplysninger for at opretholde det løbende forhold, herunder kontakt- og betalingsoplysninger. Endvidere kan det være øvrige oplysninger i forbindelse med indgåelse af en kontrakt eller iht. lovkrav.

På nogle byggepladser i særligt udsatte områder er der TV-overvågning som en sikkerhedsforanstaltning. Overvågningen må kun beses, såfremt der er foretaget kriminelle handlinger på byggepladsen. Vi videregiver ikke optagelser medmindre vi er forpligtet hertil f.eks. i forbindelse med en efterforskning.

Når du benytter vores hjemmeside, behandler vi en række oplysninger til optimering og forbedring heraf. Du kan læse mere i vores cookiepolitik.

2.a. Behandling ifm. rekruttering

Søger du en stilling hos os, behandler vi de oplysninger, som du har givet i forbindelse hermed. Dette vil normalt være oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelse og beskæftigelse. Oplysningerne bruges til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen og vurdere, hvorvidt vi ønsker at tilbyde dig ansættelse hos os.

Ansøgning og bilag vurderes af den relevante leder og deles kun med relevante personer i rekrutteringsprocessen. Oplysningerne behandles fortroligt og opbevares forsvarligt.

Materialet gemmes indtil rette kandidat er fundet, hvorefter det slettes ved afslag. Ønsker vi at opbevare dine oplysninger til evt. fremtidige stillinger indhenter vi særskilt samtykke herfor. Bliver du ansat hos os, gemmes oplysningerne i forbindelse med rekrutteringsprocessen efter vores interne persondatapolitik.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes materialet i maksimalt 6 måneder, hvorefter det slettes. Såfremt vi ønsker at gemme i en længere periode, indhentes særskilt samtykke hos dig.  


3. Formål

Vi indsamler og behandler kun persondata, der er nødvendige for at administrere din relation til os, samt opfylde en kontrakt eller anden retslig forpligtelse. Endvidere behandles data i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger på vores byggepladser.


4. Ajourføring og sletning

Det er nødvendigt at dine data er korrekte for at administrere vores løbende forhold. Du bedes derfor altid kontakte os vedr. relevante ændringer.

Dine persondata opbevares i den periode, der jf. lovgivningen er tilladt. Perioden afhænger af karakteren og baggrunden for opbevaring. Vi sletter oplysningerne, når der ikke længere er et formål med behandlingen, eller vi ikke længere er pålagt at gemme dem. 


5. Opbevaring- og behandlingssikkerhed

For at sikre dine data har vi gennemgået og revurderet vores interne procedurer og har vedtaget interne politikker for behandling af persondata. Kun relevante medarbejdere har adgang til dine personlige oplysninger, og de opbevares forsvarligt og behandles fortroligt.

Vi har endvidere gennemgået vores nuværende sikkerhedsniveau- og procedurer med henblik på at forøge vores IT-Sikkerhed. Denne bliver løbende revideret jf. den nyeste teknologiske udvikling. Vi har endvidere vedtaget IT-sikkerhedspolitikker for at øge fokus hos vores medarbejdere og dermed mindske risikoen for sikkerhedsbrud.  


6. Videregivelse af oplysninger

Vi benytter eksterne leverandører til IT-services. Der er indgået databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Vi videregiver kun dine oplysninger til tredjepart, såfremt det er nødvendigt for at overholde vores aftale, eller vi er forpligtet dertil. Dette kan f.eks. forekomme i forbindelse med revision.


7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt, ret til anmodning om berigtigelse eller sletning, ret til begrænsning/indsigelse mod behandling mv. Vi opfordrer dig til at læse mere om databeskyttelsesreglerne og dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller vil klage om behandlingen af dine persondata, bedes du sende os en skriftlig anmodning.

Medfører en eventuel klage herefter ikke afklaring, kan den indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.


Sidst opdateret 28. november 2018

keyboard_arrow_up