Århusgadekvarteret felt 1.12

Bygherre

PenSam

Arkitekt

Henning Larsen Architect

Ingeniør

ÅF Buildings Denmark

Omfang

Bolig: 10.000 m²
Erhverv: 700 m²

Opstart

2015

Aflevering

2016

Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter, med sine små gader, stræder og kontraster.

Byggefeltets attraktive placering tilbyder mange forskellige rumlige oplevelser, og karréens ydre form afspejler disse forskellige nære omgivelser.

Byggeriet omfatter en 5-etagers karrébebyggelse, med 91 lejligheder, med enkelte lejligheder i 2 plan samt 700 m² til erhverv.

Form og facade

Karréens form og facader er fordelt i to hovedområder, med det store vandrum ved Promenaden og mod Silopladsen. Særligt mod Silopladsen giver stueetagens dybtliggende store glaspartier og tydelige søjler mindelser til en lang ’kolonnade’ foran en samlet række af udadvendte erhvervslejemål. 

Mod Stræde

Mod Stræde, er karakteren mere sammensat, flere spring i facadeplanerne og flere lokale motiver. Der er også hér, mod de mere intime byrum, at karréen har flest spring i tagniveauer og laveste højde, hvilket samtidigt tilgodeser dagslyset fra vest i karréens indre gårdrum. Murværket er i genbrugte ældre kulbrændte sten.

Indre frodige oase

Karréens indre frodige oase, med læ og sol, vil være indbydende til stille ophold og aktiv leg for børn i mange aldersgrupper. Det spændende og indbydende ’knudrede’, som kendes fra karrebyens gamle baggårde med baghuse og mindre skure, er her genskabt på en helt ny måde. Mod gårdfacadens klare og enkle planer står et stort sammenhængende trappe- og terrasseanlæg facetteret og sammensat, som dét der skaber det ’knudrede’ med nicher, gennemgange, opholdstrapper, terrasseniveauer mm.

keyboard_arrow_up