Beierholm, Aarhus N

Bygherre

MB's Revisionshuse Ejendomsselskab K/S

Arkitekt

Arkitema K/S

Ingeniør

ÅF Buildings Denmark

Omfang

3.500 m2

Opstart

2010

Aflevering

2011

Moderne kontorejendom ved hovedindfaldsvej til Aarhus.

Beliggende i Dusager i Aarhus N har KPC for Beierholms Århuskontor opført et domicil i 3 etager plus kælder. Byggeriet opføres som en 3-længet bygning med ankomst via gangbro over gårdrum mellem de 3 længer. Domicilet har facade til Randersvej med deraf følgende meget stor synlighed og profileringsmulighed.

Udvendige facader

Ejendommens udvendige facader er udført i mørke teglsten, mens facaderne mod gårdrummet er udført i lys puds.

Indvendigt

Indvendigt er bygningen overvejende indrettet med 1-, 2- og 3-mandscellekontorer. Herudover er der indrettet en del mødelokaler af forskellig størrelse. I kælderen/parterre er der indrettet personale og gæstekantine med produktionskøkken.

Fællesområde

Parkerings- og friarealer omkring ejendommen fremstår som et stort fællesområde for den samlede erhvervspark. Ejendommen er forberedt for udvidelse på 600-700 m².

keyboard_arrow_up