Fællesdomicilet

Bygherre

KLA af 7. januar 2004 ApS

Arkitekt

Henning Larsens Tegnestue

Ingeniør

Rambøll A/S

Omfang

15.000 m2

Opstart

2004

Aflevering

2005

Administrationsbygning med fællesfaciliteter samt tilhørende P-kælder. Ved fællesdomicilet er der fokuseret meget på industrielle havnekarakter i det omkringliggende miljø.

Fællesdomicilet fremstår som en moderne pendant til havnens eksisterende siloer og ikke mindst åbne for 1. klasses panoramaudsigt ud over havnerummet fra samtlige etager. Rummene mellem husene varierer fra smalle passager, og mindre pladsdannelser.

Homogene volumer

Fællesdomicilet på midtermolen består af 2 u-formede figurer, der skal udtrykke sig som en sammenhængende bygningsstruktur i 5-7 etager. En struktur der refererer til de store homogene volumer i havnen.

Et udtryk af fællesskab

Variationen/spillet i facaden skabes indefra i form af firmaernes forskellige indretning, materialer og valg af farver, på samme tid opnås der at udtrykke et fællesskab, men også at eksponere forskellige firmaidentiteter.

Den højeste del af bygningen placeres yderst på molen med svævende del henover vandet mod øst. 

Overdækket atrium

Mellem bygningskroppe dannes der et overdækket atrium, som dels sikre den visuelle kontakt mellem balkonerne og de enkelte etager.

Bygningsudformningen giver mulighed for kontante forandringer i organisering og udformning af arbejdspladsen, det opnås ved en meget fleksibel kontoretage med mulighed for indretning af åbne og lukkede kontorarealer.

keyboard_arrow_up