Forum - ved Det Ny Universitetshospital i Skejby

Bygherre

Region Midtjylland

Arkitekt

Link Arkitektur A/S

Landskabsarkitekt

SLA A/S

Ingeniør

Sweco A/S

Omfang

22.500 m2

Opstart

2019

Aflevering

2022

Opførelsen af den 14 etager høje bygning med navnet Forum, der bliver vartegnet for Det Ny Universitetshospital i Skejby.

Indgang A kommer til at binde hospitalets nordlige og sydlige dele sammen via forbindelsesgange og alene i kraft af højden, arkitekturen og den helt centrale placering bliver Forum, Det Ny Universitetshospital i Skejby centrale punkt.

Udenfor Forum bliver der ved hjælp af Novo Nordisk Fondens bevilling anlagt en park, Forum Park.

Patienthotel

Bygningen kommer til at rumme patienthotel og en række andre funktioner, der skal skabe optimale forhold for såvel patienter som pårørende. På de fire øverste etager af Forum bliver Patienthotellet med ca. 60 værelser og handicapværelser placeret med udsigt over Aarhus, bugten og oplandet. Patienthotellets spiseområde kommer til at ligge på øverste etage. Etagerne nedenunder kommer til at huse hospitalets afdelinger for Funktionelle Lidelser og Klinisk Farmakologi.

Forskningsenhederne

Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet flytter ind sammen med centrale og fleksible faciliteter til universitetets medicinske forskning. Blandt forskningsenhederne er et stamcellelaboratorium og Psykiatriens Forskningsenhed TNU. Der bliver også bygget en etage til tekniske installationer.

Steno Diabetes Center Aarhus kommer til at sætte et markant præg på Forum. En stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden har muliggjort, at centret får klinik på plan 2 og 3 i Forum, samt laboratorier og kontorer i bygningen.

Plan 1 og 2

Plan 1 (kælder) bliver biobank, hvor biologisk materiale fra patienter samles for at blive brugt i forbindelse med fremtidig sygdomsbehandling eller forskning. I kælderen bliver også plads til eksperimentelle forskningsfaciliteter.

På plan 2 skal der også være plads til et fælles projekt mellem Folkekirken og Aarhus Universitetshospital, hvor Folkekirken har doneret til byggeriet af et kirkerum, et stillerum og et refleksionsrum samt til et tværfagligt videnscenter for eksistentiel og åndelig omsorg.

keyboard_arrow_up