Hellerup Hus

Bygherre

DADES A/S

Arkitekt

DesignGroup

Ingeniør

Oluf Jørgensen A/S

Omfang

2.212 m2

Opstart

2019

Aflevering

2021

Hellerup Hus omfatter en vinkelbebyggelse i 3 og 4 etager med i alt 22 boliger, som er fordelt på to opgange.

Den nye boligbebyggelse er koblet på en eksisterende erhvervsejendom, hvor der er dannet en stor lukket gård i førstesalshøjde. Gårdrummet er placeret ovenpå en parkeringskælder, hvor der er etableret 31 parkeringspladser.

Facaden

Materiale- og formmæssigt tager bygningen afsæt i den eksisterende bebyggelse, hvor facaden er i tegl, som spiller sammen med den eksisterende bygnings stramme struktur.

Altanerne

Altanerne udføres delvist i bronzeret aluminium og delvist i matteret glas, så de er afskærmet mod indblik. Der plantes klatreplanter på wire mellem altanerne for at afskærme.

Huset afslutning

Huset afsluttes mod syd med en penthouse etage, der markeres med et materialeskift og refererer både til penthouse etagen på erhvervslejemålet, såvel som til tagene på områdets store villaer. På taget er der solceller og beplantet med mos-sedum.

keyboard_arrow_up