Kanalvej Etape 2, Lyngby

Bygherre

Danica Pension

Arkitekt

Henning Larsen Architects

Ingeniør

Sweco Danmark A/S

Omfang

20.787 m2

Opstart

2016

Aflevering

2018

Lejligheder og erhvervslejemål med den attraktive placering, Kanavej Etape 2, Lyngby. Kanalvejsboligerne er placeret på Kanalvejsområdet, i det attraktive område i Lyngby.

Kanalvejsboligerne består af tre bygninger med i alt 145 ejerlejligheder til beboelse samt indretning af stueetagerne til erhverv.

Gårdarealer, terrasser samt diverse udearealer

Til hver bygning hører endvidere fælles opholdsarealer, herunder gårdarealer, terrasser, gangarealer, brandveje samt udearealerne. Parkeringskælder er beliggende under alle tre bygninger, med i alt 538 parkeringspladser, kælderarealer til håndtering af affald, teknik- og depotrum samt cykelparkering.

Monolitiske karakter

De tre boligblokkes monolitiske karakter understreges af facadens materialitet. En rå betonfacade med stenbruddets facetterede og huggede overflade. Den store klippe nedbrydes og nedskaleres til menneskelige størrelser. Ved indskæringer og huller i stenen - beklædes med træ for at skabe en varm og venlig overflade i mødet med mennesket.

Ophold og berøring

Der hvor man kommer i direkte kontakt med facaden, er langs stueetagen, indgangspartierne og altanerne. Her beklædes monolitten/bygningen, med det varme organiske træ, - som inviterer til ophold og berøring. Træet er underdelt og består af opsprossede lameller, der skaber et spil af tætheder, der både skærmer og åbner for udsyn.

keyboard_arrow_up