Længehusene Syd

Bygherre

Lærernes Pension

Arkitekt

Arkitema Architects

Ingeniør

INGENIØR’NE

Omfang

10.600 m2

Opstart

2020

Aflevering

2022

Længehusene er et delprojekt i Bindesbøll Byen, nyt boligkvarter i Risskov i forbindelse med konverteringen af det tidligere Psykiatriske Hospital.

Byggeriet

Et etageboligbyggeri i 4 etager med 96 lejligheder. Bebyggelsen karakteriseres ved saddeltag og en moderne fortolkning af de nærliggende eksisterende og bevaringsværdige bygninger med arkitektoniske udtryk for renæssancen.

Facader etableres med vandrette visuelle opdelinger samt en lodret rytmisk opdeling af vinduer og murværk. For at understøtte de særlige gavlmotiver i de eksisterende fredede nabobebyggelse er hver bygning etableret med et gavlmotiv, der sikrer et arkitektonisk samspil.

Byggeriet skal DGNB GULD certificeres.

keyboard_arrow_up