Loreal

Bygherre

AP Pension

Arkitekt

Kullegaard Arkitekter

Ingeniør

Rambøll

Omfang

5.000 m2

Opstart

2008

Aflevering

2009

Til det franske firma L'OREAL, har KPC opført et 5.000 m² stort lager som tilbygning til eksisterende lagerhal.

Byggeriet er udført med læssebroer og udenomsfaciliteter til tung trafik. Lageret er opført som højlager til oplag af firmaets produkter.

Tilbygningen

Tilbygningen er udført i forlængelse af den eksistsrende bygningn, hvor den eksistsrende gavlvæg samtidig er ændret til en BS120 konstruktion. I væggen mellem ny og gammel hal, er der montereret en række BS120 stålporte i ganglinjerne.

En underjordisk sprinklertank

Såvel tilbygningen som den eksisterende del er fuldt sprinklet og der er etableret en underjordisk sprinklertank på grunden. I tilbygningen er indrettet kontorområder i 2 plan.

Projektet

Projektet omhandlede foruden selve højlaget, belægninger, ramper og tilpasninger i de terrænmæssige forhold samt en udvidelse af eksisterende kontorområder, som indskudt konstruktion. Alle arbejder foregik mens centrallageret var fuldt funktionsdygtigt.

keyboard_arrow_up