Magnolieholm

Bygherre

Danica Ejendomme

Arkitekt

Gröning Arkitekter

Ingeniør

ÅF Buildings Denmark

Omfang

21.942 m2

Opstart

2017

Aflevering

2019

Boliger med unik placering i kanalbyen i Københavns Sydhavn

Karrébebyggelsen omfatter en nyopførelse af 168 etageboliger med tilhørende altaner, terrasser på terræn og tagterrasser. Der er endvidere flere lejemål for liberalt erhverv i stueplan.

Opdeling i mindre huse

Facaderne er opdelt i mindre "huse" hvor hvert hus har sit arkitektoniske udtryk, materialevalg samt variation i altan og vinduesplacering. 

Udsigt til rekreative omgivelser

Bebyggelsen er disponeret med glaspartier til gulv i alle opholdsrum, for at give gode dagslysforhold, styrke udsigten til havnen mod vest, og de mindre sidekanaler mod nord og syd, samt de øvrige rekreative omgivelser.

De individuelle udtryk sammenbindes af teglsten, der indgår i husenes materialevalg. Teglstenene suppleres af en penthouse med materialer, der fremstår naturlige og genanvendelige som tagpap, aluminium og plader.

Daglig adgang via gårdmiljø

Bebyggelsen er opført som en tæt høj bebyggelse i 7 etager mod vest, mod syd og øst 5 etager og mod nord 5 etager plus penthouse. Bebyggelsen indeholder varierede tidssvarende boliger med arealer på mellem 50-169 m², kælder med parkeringsanlæg for personbiler og cykler samt depoter. I midten af karréen er der etableret et gårdmiljø med græsarealer, beplantninger og cykelparkering. Den daglige adgang til lejlighederne er herfra.

keyboard_arrow_up