Mediehus til Herning Folkeblad A/S

Bygherre

Herning Folkeblad A/S

Arkitekt

Årstiderne Arkitekter A/S

Ingeniør

Grontmij A/S

Omfang

3.400 m2

Opstart

2008

Aflevering

2009

Som indledning til projektet blev der, i et samarbejde mellem Mediehuset Herning Folkeblad, NIRAS A/S, Årstiderne Arkitekter A/S, Rambøll A/S og KPC, udarbejdet et meget gennemarbejdet byggeprogram samt arkitektprojektforslag, som definerede de behov og ønsker der blev fremsat fra bygherre og arkitekt.

Dette materiale blev efterfølgende grundlaget for det videre samarbejde og totalentreprisekontrakt for gennemførelse af byggeriet.

Den samme grund

Det nye byggeri blev opført på bl.a. den samme grund hvor Mediehuset Herning Folkeblad havde haft til huse i årtier, hvorfor der inden byggeriet kunne påbegyndes skulle ske nedrivning af de eksisterende bygninger på Østergade.

Indkøb af specialydelser

I byggefasen var der tæt samarbejde mellem bygherre, bygherrerådgiver og KPC omkring indkøb af specialydelser såsom lysavis, skranke i reception, deko på facadepartier i stueetagen samt fastlæggelse af delterminer for bygherreleverancer, herunder radiostudier og udstyr i serverrum. 

Til aftalt tid

Mediehuset Herning Folkeblad overtog det nye kontorbyggeri til aftalt tid. Herning By har dermed fået dette flotte og indbydende Mediehus som også indeholder en afdeling af Herning Bibliotek samt Herning Turistinformation. Kantinen på 3.sal er indrettet med plads til ca. 175 personer, så der kan afholdes kulturelle arrangementer og større møder.

keyboard_arrow_up