OPP - Nyt landsarkiv for Nørrejylland

Bygherre

KPC

Arkitekt

Schmidt Hammer Lassen Architects A/S

Ingeniør

Grontmij A/S

Omfang

4.800 m2

Opstart

2014

Aflevering

2015

I OPP står KPC for opførelsen og driften af nyt Landsarkiv for Nørrejylland i Viborg.

KPC har i samarbejde med schmidt hammer lassen architects, Grontmij og ISS Facility Services designet 4.800 m² arkivbygning til landsarkivet. Arkivet er designet til at kunne indeholde optil 72.000 hyldemeter arkivalier.

En næsten helt lukket bygget

Arkitektonisk er det nye arkiv en næsten helt lukket bygning uden offentlig adgang. Det enkle formsprog understøtter bygningens funktioner optimalt. Facaderne opføres i ”grafiske” betonelementer, hvor facadeudsmykningen er ætset i betonen.

Kontrakt

KPC har indgået kontrakt om opførelsen af arkivbygningen samt bygningsdrift mv. i 25 år, hvorfor der har været ekstra fokus på valg af kvalitetsmaterialer, driftsikre og bæredygtige installationer.

Optimal drift

Bygningen forsynes af en sammentænkning af både bæredygtige og traditionelle energikilder, der supplere og komplementere hinanden for optimal drift. Endvidere medvirker bygningens hovedgeometri til at minimere energiforbruget medens det minimale åbningsareal i facaden minimere risikoen for utætheder og andre påvirkninger der kan være til fare for et stabilt indeklima.

keyboard_arrow_up