OPP og Sundhed

KPC har gennem årene specialiseret sig i byggeri inden for OPP (Offentlig Privat Partnering) og OPS (Offentlig Privat Samarbejde) for kommuner, sundhedsvæsenet og andre offentlige institutioner. En disciplin, der kræver høj byggeteknisk kunnen og ekspertise inden for bygningsdrift, økonomi, finansiering, jura og ikke mindst brugerinddragelse.

Offentlige bygninger er meget forskellige og skal udfylde mange funktioner. Bare inden for sundhedsvæsenet, der hele tiden udvikler sig, er der stor forskel på at bygge et sundhedscenter eller en højt specialiseret forskningsenhed. Men der er også forskel på at bygge en ny hal, stationsbygning eller et administrationscenter. Derfor har vi hos KPC altid fokus på brugerinddragelse og dialog med fagpersonale gennem hele byggeprocessen.

NIDO danmark


KPC skal stå for opførelsen af forsknings- og uddannelsescenter i tilknytning til det nye hospital i Gødstrup.
Læs mere

Forum - ved Det Ny Universitetshospital i Skejby


Opførelsen af den 14 etager høje bygning med navnet Forum, der bliver vartegnet for Det Ny Universitetshospital i Skejby.
Læs mere

OPS - Skanderborg Fælled


Nyt administrationscenter og dobbelthal opført, hvor KPC står for driften af bygningen i en 15-årig periode.
Læs mere

OPP Banedanmark Ringsted


Opførelse af nye lokaler til Banedanmark i Ringsted, hvor KPC står for driften af bygningen i en 20-årig periode
Læs mere

 

Nyt centralkøkken til Universitetshospital i Skejby


Det nye centralkøkken som er en del af det nye Universitetshospital i Aarhus, er bygget som et OPS-projekt.
Læs mere

Nyt Psykiatrisk Center samt 1.200 boliger


Danmarks hidtil største OPP-projekt samt udvikling af ny bydel omkring det hidtidige psykiatriske hospital i Risskov.
Læs mere

OPP - Nyt landsarkiv for Nørrejylland


Arkitektonisk er det nye arkiv en næsten helt lukket bygning uden offentlig adgang. Det enkle formsprog understøtter bygningens funktioner optimalt. 
Læs mere

OPP - Udvidelse af stråleterapien i Næstved


Region Sjælland har valgt KPC som OPP leverandør i forbindelse med udvidelse af Stråleterapien på Næstved Sygehus med en ny, moderne og bæredygtig tilbygning.
Læs mere

Skattecenter i Haderslev


Slots- og Ejendomsstyrelsen udbød nyt skattecenter i Haderslev som OPP-projekt (offentligt privat partnerskab).
Læs mere

keyboard_arrow_up