OPP - Udvidelse af stråleterapien i Næstved

Bygherre

KPC

Arkitekt

Arkitema K/S

Ingeniør

Balslev

Omfang

4.700 m2

Opstart

2013

Aflevering

2015

Region Sjælland har valgt KPC som OPP leverandør i forbindelse med udvidelse af Stråleterapien på Næstved Sygehus med en ny, moderne og bæredygtig tilbygning.

Efter afholdelse af udbud har Region Sjælland udpeget KPC som den fremtidige OPP leverandør på Stråleterapien i Næstved.

Eksisterende stråleterapi

Projektet indebærer en udvidelse af den eksisterende stråleterapi med ca. 2.000 m2. KPC overtager som OPP leverandør både ejerskab og den udvendige drift af såvel tilbygningen som den eksisterende bygning, mens Region Sjælland bliver lejer i en 10- årig periode.

Arkitektonisk

Arkitektonisk er projektet opført i overensstemmelse med hovedprincipperne for den eksisterende bygning i en blanding af røde og gule teglsten, glas og aluminium. Der er arbejdet løbende med at sikre, at byggeriet er bæredygtigt og energirigtigt. Med projektet bidrager KPC til at skabe de optimale rammer for strålebehandlingen på Næstved Sygehus og understøtter desuden KPCs fokus på og engagement i OPP markedet i Danmark.

keyboard_arrow_up