Rugårdsvej Odense

Bygherre

PKA A/S

Arkitekt

Arkitema Architects

Ingeniør

Sweco

Omfang

13.200 m2

Opstart

2018

Aflevering

2019

Bebyggelsen er opført i karréstruktur langs hhv. Fjordsgade og Rugårdsvej. I gården bag Karrestrukturen, er der opført treetagers gårdhavehuse. I stueetagen af gårdhavehusene er der lejligheder med adgang til en terrasse i terræn.

Med adgang fra den brede altangang, som også fungerer som opholdsareal, ligger der to-etagers lejligheder/rækkehuse med en intern trappe. Byggeriet er bygget efter energikravene for 2020-reglementet.

En høj stueetage

Karrébebyggelsen er etableret med en høj stueetage for at skærme mod indkig fra gadeniveau. Stuelejlighederne har udgang til en hævet terrasse omgivet af en lav hæk samt et hegn ved indgangene til opgangene. Der er adgang fra gaden til gårdarealet fra alle opgange.

Med facade mod gaden

Bebyggelsens højde varierer fra tre etager til seks etager, mod hjørnet af Rugårdsvej og Fjordsgade. Hvor bebyggelsen antager 5 og 6 etager afsluttes husene med en penthouseetage, hvor facaden rykkes tilbage mod gaden.

Trappe og elevator i alle opgange

Karrébebyggelsen er etableret med trappe og elevator i alle opgange. De enkelte lejligheder er disponeres som 2, 3 og 4 værelses lejligheder. Alle lejligheder har adgang til hhv. terrasse på terræn eller altan, dog med undtagelse af hjørnelejligheden mod Fjordsgade/Rugårdsvej.

Bebyggelsen er etableret i en vifte af forskellige teglfarver i afdæmpede grå og gule nuancer. Ligesom teglstens farvene på de enkelte huse varierer, skifter vinduesrammefarven, for at give ekstra variation fra hus til hus.

keyboard_arrow_up