Skibbroen

Bygherre

Skanska Øresund A/S

Arkitekt

Holscher Arkitekter as
Bisgaard Landskabsarkitekter

Ingeniør

Grontmij A/S

Omfang

17.300 m2

Opstart

2014

Aflevering

2016

Opførelse af boliger og bådskure ved Havneholmen

Spændende lejligheder ved havnepromenaden

Facadens felter forskyder sig og danner derved horisontale og diagonale linjer gennem byggeriets forskellige facader, dette binder gavle og derved haveside og vandside sammen.

Vinkelformede bygninger

Bebyggelsens består af 2 vinkelformede bygninger i 6-8 etager. Bebyggelsen indeholder 184 boliger og fællesrum samt 17 bådskure. De vinkelformede bygninger åbner sig op mod omgivelserne og danner derved en række mindre pladsdannelser der knytter sig til hver sin del af bebyggelsen.

Vinklede altaner mod vandsiden

Boligbebyggelsens altaner er primært placeret mod vandsiden i forlængelse af facadens felter. Altanerne har vinklede sider for at understrege facadens horisontalitet og for at danne sammenhæng til det vinklede udgangspunkt.

keyboard_arrow_up