Skive Rådhus

Bygherre

Skive Kommune

Arkitekt

Arkitema K/S

Ingeniør

Bascon A/S

Omfang

9.500 + 3.500 m2

Opstart

2006

Aflevering

2007

Med Skive kommune som bygherre, har KPC i totalentreprise med en given pris opført et nyt rådhus og bibliotek.

Totalentreprisen omfattede og indeholdt samtlige de ydelser og udgifter, der var nødvendige, fra som grunden henlagde på tilbudsdagen, for at det i udbudsgrundlaget og byggeprogrammet anførte byggeri kunne gennemføres til et fuldt færdigt og funktionsdygtigt byggeri med det i udbudet anførte hertil.

Ovenlys i biblioteksrummet

Centralbiblioteket med udlåns- og publikumsområder samt kontorer for bibliotekets administration er på 3.500 m². Dette byggeri fremstår derimod lukket, så det indre først opleves via et ovenlys, når man træder ind i biblioteksrummet. Herved skånes bøgerne for sollys.

Forbundet med gangbroer

De to bygningskroppe på 5 etager forbindes af 3 gangbroer på henholdsvis 2. og 5. etage. Byrådssalen på 150 m² er indrettet i en af de svævende gangbroer der binder rådhusbyggeriet sammen på 5. etage.

Skives rådhus består af to separate bygningskroppe, der præsenterer sig i et spil mellem lette glasfacader og tunge partier i mokkafarvede teglsten.

Mekanisk eller naturlig

Alle rum har enten mekanisk eller naturlig ventilation. Særligt varmebelastede rum er ud over mekanisk ventilation også forsynet med køling.

Projektet blev udformet, så der i videst muligt omfang blev taget hensyn til de eventuelle organisatoriske forandringer, der kunne forudses i kølvandet på strukturreformen.

keyboard_arrow_up