Teglholmen - Byggefelt B

Bygherre

boligforeningen 3B - KFI erhvervsdrivende fond

Arkitekt

Årstiderne Arkitekter

Ingeniør

AI A/S - Arne Elkjær A/S

Omfang

Bruttoareal 14.500 m2 
P-kælder 4.300 m2

Opstart

2017

Aflevering

2019

Almene og private boliger

Karréen er opført i 6 etager i det nordvestlige hjørne og nedtrapper derfra til 4 etager i det sydøstlige hjørne, hvilket giver bedst mulige solforhold i gårdrummet og et varieret facadeudtryk.

Almene familie- og studieboliger

Halvdelen af boligerne er almene familie- og studieboliger, der placeres sammen med en butik mod Støberigade. Resten af boligerne er private, og ligger imod kanalen.

Private tagterrasser

Der er etableret to porte til karréens gård, som er hævet ca. en meter over det omgivende terræn. På dele af bebyggelsens tagflader langs kanalen er der etableret private tagterrasser med adgang fra trappehuse. Bilparkering er etableret i kælder, cykelparkeringen placeres i terræn og i kælder.

Mindre byhuse

Facaden opdeles i mindre byhuse ved tilbagetrækning af altaner og skift i facadetegl. Karréens store skala nedbrydes til individuelle byhuse, og de mange lodrette skift i facaden skaber oplevelse i byrummet. Med udgangspunkt i 2 teglsten – "den røde" og "den lyse" – skabes en række individuelle facader. Tegl og fuger er afstemt, og giver karréen et harmonisk helhedsindtryk.

keyboard_arrow_up