Teglværkshavnen

Bygherre

SAB v/KAB, Teglværkshavnen K/S,
Finansgruppen Nordic A/S

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Ingeniør

Lemming & Eriksson A/S

Omfang

15.296 m2

Opstart

2005

Aflevering

2008

Præmieret projekt med 118 ejer- og lejerboliger.

Med KPC København A/S som totalentreprenør er arkitekturen til boligerne skabt i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten, som fremstår klassisk for tegnestuen med sorte huse, galvaniseret stål og velproportionerede facader.

Boligbebyggelsen

Boligbebyggelsen består af 6 boligblokke, 2 placeret på fastlandet og 4 på en nyanlagt boligø i havnebassinet. Blokkene indeholder i alt 118 boliger og et mindre fælleshus, fordelt med 61 almennyttige boliger og 57 ejerboliger, hvor fælleshuset hører til den almennyttige del.

Parkering

Parkering sker dels på terræn og dels på et stort parkeringsdæk, der danner basis for boligblokkene i havnebassinet.

Tilkørsel til øen sker via to broer/ramper, der fra havnepromenaden fører henholdsvis ned til parkeringsdækket og op til det kunstige terræn-niveau. Boligarealernes friarealer består dels af traditionelle haveanlæg på terræn dels af vandrum. 

Byggeriet

Boligøen afgrænses med det omgivende vandareal af træbrygger ned til vandkanten. Byggeriet i Teglværkshavnen er blevet præmieret af Københavns Kommune Teknik- og Byforvaltning og tildelt diplom 2008 af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Sømærk i Teglværkshavnen blev desuden nomineret til Mies van der Rohe prisen 2009.

keyboard_arrow_up