Trafik Control Center Øst

Bygherre

Banedanmark

Arkitekt

Tranberg Arkitekter A/S

Ingeniør

Rambøll A/S

Omfang

10.500 m2

Opstart

2013

Aflevering

2015

Trafik Control Center, der styrer trafikken for S- og fjernbanen i Østdanmark.

KPC har stået for opførelsen af Banedanmarks nye Trafik Control Center til styring af banenetværket øst for Lillebælt. Bygningen på 10.500 m², er blevet opført på Kalvebod Brygge.

8.500 m², fordelt på 7 etager, udgør Traffic Control Center - Øst. De resterende 2.000 m² anvendes til Vejdirektoratets Trafik Informationscenter med tilhørende funktioner.

Høj sikkerhedsniveau

Centret indeholder de meget komplekse og følsomme centralenheder for nyt signalanlæg, der styrer togtrafikken i Danmark øst for Lillebælt. Dette gør at sikkerheden i og omkring Control Centret skal være meget høj.

Kontrolfaciliteter

Arkitekturen er direkte afledt af bygningens vigtigste funktioner, som er kontrolfaciliteter til styring og overvågning af jernbanenettet. Det største kontrolrum er 750 m², og med det søjlefri rum sikres frit udsyn for alle medarbejdere. Der er yderligere 3 kontrolrum i bygningen på hver ca. 600 m².

Cirkulære former

Alle kontrolrum er karakteriseret ved deres indretning med bordopstillinger i cirkulære former. Dette samt ønsket om en markant bygning har affødt den cylindriske form. Cirklen er samtidig det mest effektive areal til at rumme de 4 kontrolrum.

keyboard_arrow_up