Ved Stigbordene, Sluseholmen Karré N og bygning S

Bygherre

Danica Ejendomme

Arkitekt

Gröning Arkitekter

Ingeniør

ÅF Buildings Denmark

Omfang

Bygning S 6.219 m2 
Karré N 15.193 m2

Opstart

2016

Aflevering

2018

Opførelse af boliger samt erhverv, i den storslået kanalby i Københavns Sydhavn. Bygning S og Karré N er en del af den storslået kanalby, som er under etablering i Københavns Sydhavn. Bygning S og Karré N er en del af Bebyggelsen "Ved Stigbordene" og omfatter i sin helhed 4 karréer samt 2 længebebyggelser.

’Ved Stigbordene’ ligger inden for området Sluseholmen Syd. Kanalbyen ved Sluseholmen (nord & syd) er kendetegnet ved boligkarréer, der ligger på øer og hvor karréerne indeholder en lang række bygninger, med stor variation i facaderne.

Opdelt i mindre "Huse"

Facaderne på Bygning S og Karré N er opdelt i mindre "Huse". Hovedkonstruktionen er dog ens for karreen med bærende tværskillevægge. For at sikre variationen i facaden, er der arbejdet med forskellige facadeinddelinger, materialer og farvesætning. De enkelte huse er tilstræbt udformet med samme identitet på gade og gårdfacader.

De nordlige og sydlige porte

De nordlige og sydlige porte er placeret nær broer, som giver forbindelse over byplanens kanaler, hvilket åbner karréen for det offentlige stiforløb. Karré N udmærker sig ved at have en stor trappe mod syd, der går ned i kanalen. Her er byrummet bredere og den sydlige fløj består af en stor bygning "Paladset", der har butik, café og restaurantlokaler i stueetagen. Dette centrale byrum omkring vandtrappen er etableret som et væsentligt byrum med store kvaliteter for den fremtidige bydel.

Opholdsmuligheder

Fællesareal er udlagt med legeplads og en stor trappe med opholdsmuligheder, der går ned til vandet. Stiforløb binder bygningen sammen med området, hvor broer og små stibroer er en del af det offentlige stiforløb, der giver gode gåture i kanalbyen.

På Karré N er der adgang til Karreernes forskellige boliger gennem det indre gårdrum, hvortil man kommer fra de omkringliggende gader gennem porte, hvilket sker gennem 4 portåbninger, placeret i karréens hjørner.

keyboard_arrow_up